Hvem er vi?

Asylcenter Vesthimmerland – organisationen

Asylcenter Vesthimmerland er Vesthimmerlands Kommunes organisation til drift af asylcentre.

P.t. driver Asylcenter Vesthimmerland tre almindelige asylcentre i henholdsvis Ranum, Frederikshavn og Holstebro, samt to børnecentre i Østrup og Rovvig på Mors. De fem centre har en samlet kapacitet på ca. 1.400 asylansøgere, men kan udvides til ca. 1.800 i spidsbelastede situationer. Asylcenter Vesthimmerland har ca. 160 ansatte fordelt på de fem centre og administrationen i Ranum.

“Det er en fælles målsætning for parterne, at opholdet på indkvarteringsstederne og de tilbud, der stilles til rådighed i den forbindelse, skal give beboerne en meningsfuld og værdig ventetid. Det er i den forbindelse væsentligt, at beboernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt, og at de bibringes en realistisk opfattelse af deres situation, således at de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om fremtiden ligger i Danmark, deres hjemland eller et evt. tredjeland.”

– Uddrag af Asylcenter Vesthimmerlands kontrakt med Udlændingestyrelsen

Asylcenter Vesthimmerland har udarbejdet et værdigrundlag, der ligger til grund for al arbejde på asylcentrene – både i forholdet til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Nøgleordene i værdigrundlaget er RESPEKTFULD, TILLIDSSKABENDE og MENINGSSKABENDE.

”Vi arbejder hele tiden på at skabe den respektfulde, tillidsskabende og meningsskabende relation til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Det betyder for eksempel i forhold til vores beboere, at vi insisterer på at se dem som selvstændige, ressourcestærke individer med ansvar for deres eget liv. Vi er ikke sat i verden for at ’hjælpe’ dem. Vi skal støtte dem i at hjælpe sig selv, så de bevarer værdigheden og følelsen af kontrol over eget liv. Og ikke nok med det: Vi skal støtte dem til at hjælpe sig selv så godt, at de også kan hjælpe andre beboere. Vi kalder det ’hjælp til selvhjælp i anden potens’. Uanset om den enkelte får asyl i Danmark eller ej, er vi overbeviste om, at det er den bedste og mest meningsfulde hjælp, vi kan give,” siger centerchef Torben Gregersen.

Læs mere om Asylcenter Vesthimmerlands historie