Page 8 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2020
P. 8

Ekstraordinære
                pædagogiske tiltag     Covid-19 satte også sit naturlig præg på de ekstraordinære  de fleste. I alt blev der brugt 1.840 personaletimer på ud-
     pædagogiske tiltag, der ellers var planlagt for 2020. Såle- flugter og projekter, der skulle skabe oplevelser og indhold
     des havde Asylafdelingen fået bevillinger til i alt 36 forskel- i hverdagen for børn og unge på afdelingens centre. Af eks-
     lige pædagogiske tiltag målrettet børn og unge, hvoraf det  traordinære pædagogiske tiltag kan blandt andet nævnes:
     trods pandemien lykkedes helt eller delvist at gennemføre


                              08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13