Page 5 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2020
P. 5

En af de helt store opgaver i 2020 var etableringen, be-
       En af de helt store opgaver i 2020        manding og drift af et karantænecenter for Covid-smit-
       var etableringen, bemanding og drift
                                tede asylansøgere fra hele Jylland. I april bad Udlæn-
                                dingestyrelsen Asylafdelingen om at etablere og drive et
       af et karantænecenter for Covid-
        smittede asylansøgere fra hele         center, der umiddelbart skulle kunne modtage beboere
                                fra hele Jylland i det øjeblik, de blev konstateret smittede.
                                Det stillede store krav til både indretning, kompetencer i
        Jylland.                    medarbejdergruppen og logistik omkring transport til og
                                fra centeret. Centeret fik til huse i det tidligere asylcenter
                                i Brovst, og i etableringen trak asylafdelingen på den ef-
                                terhånden lange erfaring med etablering af nye centre,
                                der er til stede blandt afdelingens eksisterende personale.
                                Et Covid-center kræver dog en væsentlig anderledes ind-
                                retning og væsentlig anderledes arbejdsgange og proce-
                                durer end et traditionelt center, ligesom driften krævede
                                et ekstraordinært tæt samarbejde med Asylafdelingens
                                sundhedspersonale samt Styrelsen for patientsikkerhed.
                                Alt dette blev etableret i løbet af et par travle uger i april,
                                og centeret modtog sine første beboere medio april. Si-
                                den var centeret i drift i 24-timers beredskab indtil ultimo
                                december.
                                Center Brovsts bemanding og drift blev i vid udstræk-
                                ning varetaget af asylafdelingens eget personale, hvilket
                                krævede nye lokalaftaler med de faglige organisationer
                                og trak væsentlige ressourcer fra afdelingens alminde-
                                lige centre. Det lykkedes dog at få etableret et veldrevet
                                center med et godt og smidigt samarbejde med andre
                                asyloperatører og ikke mindst Udlændingestyrelsen, der
                                også i andre sammenhænge har trukket på asylafdelin-
                                gens kompetencer, når det gælder smittebegrænsende
                                procedurer og arbejdsgange på landets asylcentre.                              05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10